Çanakkale Yöresel Ürünler ile Bu Ürünlerin Üretici ve Tedarikçileri

ÇANAKKALE YÖRESEL ÜRÜNLER İLE BU ÜRÜNLERİN ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERİ

 

Son Güncelleme Tarihi : 19.12.2016 

 

           14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

           Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” 06/08/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.

             Bu çerçevede, Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince İl müdürlüğünüz tarafından; İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin, bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin tespiti amacıyla   Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 2016/2 sayılı Genelgesi gereği   İlimizde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile hızlı tüketim malı niteliğindeki yöresel  ürünler (Gıda,içecek,temizlik ve kişisel bakım ürünleri)  ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerinin İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odaları ve en fazla üyeye sahip Tüketici Örgütünden Müdürlüğümüze öneri olarak bildirilmesi istenilmiştir.     

            Konu ile ilgili olarak Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ziraat Odası ,Bayramiç Ziraat Odası ve Biga Ziraat Odası öneride bulunmuştur.
            Bildirilen ürünleriden  İl Müdürlüğümüzce yöresel ürün olarak belirlenenler ile  bu ürünlerin   üretici ve tedarikçilerinin listeleri aşağıda gösterilmiştir.

           Belirlenen yöresel ürünler hakkında   Parekende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik gereği  09.12.2016 tarihinden itibaren 7 (yedi ) gün içinde İl Müdürlüğümüze  listelerde yer alan yöresel ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir  belge ile İtiraz edilebileceği, itirazların   beş gün içinde karara bağlanacağı , kesinleşen liste  İl Müdürlüğümüz  internet sitesinde (http://eski-canakkale.ticaret.gov.tr) ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve ilgili kuruluşlara gönderilleceği  hususu İl Müdürlüğümüz  internet sitesinde (http://eski-canakkale.ticaret.gov.tr) ilan edilmiştir. Hızlı tüketim malı niteliğindeki yöresel  ürünler (Gıda,içecek,temizlik ve kişisel bakım ürünleri)  ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerinin listesine 7 gün içinde her hangi bir itirazda bulunulmadığından 19.12.2016 tarihinde kesinleşmiştir.

           Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur. 
                                                                                                                      Çanakkale Ticaret Müdürlüğü
 

ÇANAKKALE İLİNDEKİ HIZLI TÜKETİM MALI NİTELİĞİNDEKİ YÖRESEL  ÜRÜNLER
(GIDA,İÇECEK,TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ) BU ÜRÜNLERİN ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERİ
(KESİNLEŞEN LİSTELER)
 

YÖRESEL ÜRÜNLER ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERİ
 Ezine Peyniri (Coğrafi İşaretli)   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Bayramiç  Beyazı ( Coğrafi İşaretli)   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Bayramiç Elması ( Coğrafi İşaret talepli)   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Çanakkale Domatesi ( Coğrafi İşaret talepli)   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Tahin Helvası    Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Salça   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Bal ve Arı Ürünleri   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Biga Yoğurdu   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Biga Pirinci   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Biga Peynir Tatlısı   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız
 Zeytin –Zeytinyağ   Üretici ve Tedarikçilerin  listesi için tıklayınız